Marketingové poradenstvo


AENDY design Vám poskytne okrem iných služieb i cenné marketingové poradenstvo.
Skúsenosti ktoré sme získali pôsobením na trhu a taktiež analýzou a oboznamovaním sa s poznatkami, ktoré sme získali od odborníkov v marketingovej komunikácií, marketingu, psychológií reklamy a množstva pridružených vedných odborov dokážeme aplikovať do praxe.

Určite ste sa stretli s osobnosťami, Vašimi poradcami, ktorí Vás zahltili množstvom anglických výrazov a pri tom ste ani nevedeli presne čo vystihujú, skúšali ste množstvo zaručených spôsobov reklamnej kampane a nedosiahli ste želaný efekt.

V našej spoločnosti nevyužívame kampane typu pokus - omyl . Reklamná kampaň je príliš drahá na to, aby sme si mohli dovoliť neúspech, taktiež ak výrobok, služba alebo spoločnosť začnú so zlou-neúspešnou reklamou môže to viesť až k jej zániku, a presne tohto sme si vedomí. Sme si vedomí ceny a dôvery, ktorú nám dávate a reklama je vec krehká a treba k nej pristupovať zodpovedne.

Našou snahou je minimalizovať Vaše náklady a dosiahnuť pôsobením najrôznejších kanálov Vami a zrejme každého želaný efekt úspešného predaja. Najdôležitejšie je reklamou vyvolať interakciu, reklama má povzbudiť k akcií vo Váš prospech.

V našom týme sa nachádzajú ľudia znalí problematiky a veľký dôraz kladieme na pôsobenie reklamy. Naším cieľom je dosiahnuť to po čom túžite - ak budujete novú značku chcete sa dostať do povedomia - nie je problém, zavádzate nový výrobok a potrebujete pre neho vytvoriť "pôdu" taktiež nie je problém a ak by sa aj nejaký problém vyskytol nechápeme ho ako prekážku ale ako výzvu.

V oblasti marketingového poradenstva Vám dokážeme odporučiť a vyhodnotiť správne postupy pri tvorbe mena, propagácií a podpore činností ktorými Vaša spoločnosť pôsobí na verejnosť.
Taktiež Vám vieme odporučiť a na mieru vytvoriť i rôzne programy na podporu predaja a taktiež na udržanie si svojich súčasných zákazníkov rôznymi formami vernostných programov.

Marketingový plán
ak nemáte v súčasnosti vypracovaný marketingový plán, je potrebné ho vytvoriť, dopomôže Vám čeliť a víťaziť nad konkurenciou a neskôr si vybudovať trvalú pozíciu na trhu. Najdôležitejšími faktormi je analýza a vyhodnotenie súčasného stavu, stanoviť ciele, formy a časový plán implementácie jednotlivých aktivít v rámci Vášho marketingu

Marketingový outscoring
je v podstate prebratie marketingových aktivít zákazníka, či už z dôvodu nedostatku personálnych kapacít zákazníka alebo z dôvodu nespokojnosti so súčasným stavom. Častým dôvodom na zvolenie agentúry pre outscouring je aj nedostatok informácií z oblasti alebo skúseností. Je to opodstatnené, veď nás marketing živí, aby sme ďalej rástli je nutné sa ako v každej inej oblasti zdokonalovať, nové technológie, nové informácie ich vyhodnotenie, jedná sa o náročnú činnosť. A vieme že skvelý neurochirurg nemôže byť skvelým pôrodníkom, takisto ako manažár roka nebude zrejme aj automechanikom roka. Preto je dôležité sa správne rozhodnúť. Outscouring by sa dal prirovnať k bankovníctvu, prečo investujeme cez banky, podielové fondy a nie sami napríklad na burze? Dôvodom je to, že oblasti nerozumieme, až tak ako odborníci pracujúci v bankovníctve. Takto je to aj s outscouringom, ako aj pri bankovníctve su rozhodujúce znalosti a kreativita, keď spojíme Vaše informácie o predaji, naše skúsenosti a informácie z oblasti marketingu a zapojíme spoločnú kreativitu sme na najlepšej ceste k vytúženému úspechu a dosiahnutiu spoločného cieľa.

Brandbuilding
Veľmi dôležité je po založení novej spoločnosti, získať si svoju pozíciu na trhu, ukázať čo robíme inak, prečo by si mali zákazníci vybrať práve nás? Cielenou reklamnou kampaňou v spojení s kreatívnymi riešeniami Vás vieme posunúť na pozície, ktoré si iné firmy budovali omnoho dlhšie a v súčasnosti si už len užívajú zákazníkov.

 

 
and marketing or, choice marketing sro, internetovy marketing, komunikácia marketing, manažment a marketing, manažment and marketing and, marketing, marketing cestovneho, marketing cestovneho ruchu, marketing cestovný ruch, marketing manažment, marketing na slovensku, marketing obchodu, marketing or, marketing servis, marketing sk, marketing sluzieb, marketing služieb, marketing spoločnosti, marketing sro, marketing v doprave, marketing v poisťovníctve, marketingove poradenstvo, marketingové poradenstvo, mediálny marketing, medzinarodny marketing, medzinárodný marketing, obchod marketing, outscoring, poradenstvo eu, poradenstvo sk, pro reklamu a marketing, práca marketing, práce marketing, regionalny marketing, regionálny marketing, reklama, strategický marketing, čo je marketingand marketing or, choice marketing sro, internetovy marketing, komunikácia marketing, manažment a marketing, manažment and marketing and, marketing, marketing cestovneho, marketing cestovneho ruchu, marketing cestovný ruch, marketing manažment, marketing na slovensku, marketing obchodu, marketing or, marketing servis, marketing sk, marketing sluzieb, marketing služieb, marketing spoločnosti, marketing sro, marketing v doprave, marketing v poisťovníctve, marketingove poradenstvo, marketingové poradenstvo, mediálny marketing, medzinarodny marketing, medzinárodný marketing, obchod marketing, outscoring, poradenstvo eu, poradenstvo sk, pro reklamu a marketing, práca marketing, práce marketing, regionalny marketing, regionálny marketing, reklama, strategický marketing, čo je marketingand marketing or, choice marketing sro, internetovy marketing, komunikácia marketing, manažment a marketing, manažment and marketing and, marketing, marketing cestovneho, marketing cestovneho ruchu, marketing cestovný ruch, marketing manažment, marketing na slovensku, marketing obchodu, marketing or, marketing servis, marketing sk, marketing sluzieb, marketing služieb, marketing spoločnosti, marketing sro, marketing v doprave, marketing v poisťovníctve, marketingove poradenstvo, marketingové poradenstvo, mediálny marketing, medzinarodny marketing, medzinárodný marketing, obchod marketing, outscoring, poradenstvo eu, poradenstvo sk, pro reklamu a marketing, práca marketing, práce marketing, regionalny marketing, regionálny marketing, reklama, strategický marketing, čo je marketingand marketing or, choice marketing sro, internetovy marketing, komunikácia marketing, manažment a marketing, manažment and marketing and, marketing, marketing cestovneho, marketing cestovneho ruchu, marketing cestovný ruch, marketing manažment, marketing na slovensku, marketing obchodu, marketing or, marketing servis, marketing sk, marketing sluzieb, marketing služieb, marketing spoločnosti, marketing sro, marketing v doprave, marketing v poisťovníctve, marketingove poradenstvo, marketingové poradenstvo, mediálny marketing, medzinarodny marketing, medzinárodný marketing, obchod marketing, outscoring, poradenstvo eu, poradenstvo sk, pro reklamu a marketing, práca marketing, práce marketing, regionalny marketing, regionálny marketing, reklama, strategický marketing, čo je marketingand marketing or, choice marketing sro, internetovy marketing, komunikácia marketing, manažment a marketing, manažment and marketing and, marketing, marketing cestovneho, marketing cestovneho ruchu, marketing cestovný ruch, marketing manažment, marketing na slovensku, marketing obchodu, marketing or, marketing servis, marketing sk, marketing sluzieb, marketing služieb, marketing spoločnosti, marketing sro, marketing v doprave, marketing v poisťovníctve, marketingove poradenstvo, marketingové poradenstvo, mediálny marketing, medzinarodny marketing, medzinárodný marketing, obchod marketing, outscoring, poradenstvo eu, poradenstvo sk, pro reklamu a marketing, práca marketing, práce marketing, regionalny marketing, regionálny marketing, reklama, strategický marketing, čo je marketing
Kontaktné informácie: AENDY design, www.aendy.sk, E-mail: aendy@aendy.sk , Tel: +421 944 625 487