Grafický design


Keďže sme privátnym grafickým štúdiom, dokážeme do prác aplikovať Vaše presné požiadavky,
pre rozmanitých zákazníkov od malých podnikov až po medzinárodné korporácie.

Grafický design môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií:
Design logotypov
Grafický návrh tlačovín - reklám v tlačených médiách, brožúr, letákov, foldrov, vizitiek, obalov kníh, cd, obalov výrobkov a pod.
Corporate identity

Design logotypu - loga

Logotyp je vaša vizitka a mal by Vás vystihovať
Tvorba logotypu pozostáva z veľmi dôslednej analýzy a diskusie s so zákazníkom, dôležitá je vaša predstava a názor. Veľmi dôležité je chápať logotyp ako Vašu reklamnú značku, ktorá vzbudzuje dôveru a vystihuje Vašu odbornosť a profesionalitu. Treba dbať i na tvar a farebnosť, aby sa pre Vašich klientov stal dobre zapamätateľný. Mať jasné, pekné, zrozumiteľné logo je veľmi dôležité, či už pre marketing alebo aj pre ľahšie rozlíšenie Vašej firmy, výrobku od konkurencie.

Logotyp musí spĺňať niekoľko podmienok:
- byť pútavý
- vystihovať spoločnosť
- pôsobiť dôveryhodne
- byť ľahko zapamätateľný
- odlišovať sa od konkurencie
- mať profesionálny look


V našom prípade by sa dala tvorba loga zhrnúť do niekoľkých bodov:

1. Objednáte si logo
pri objednávaní prebieha konzultácia o tom v akej oblasti podnikáte, čo sú Vaše prednosti, načo by ste chceli logom upútať, tiež nás zaujímajú logá, ktoré sa Vám páčia, aký štýl uprednostňujete, aké farby, oboznámime vás s najnovšími trendmi v oblasti a detailne sa budeme zaoberať definíciou a očakávaniami Vás od Vášho loga

2. Návrhy
Do stanoveného termínu, prípadne skôr Vám vypracujeme niekoľko (spravidla 5 -15) návrhov

3. Prezentácia
Nasleduje prezentácia u Vás a vysvetlenie jednotlivých prvkov v logu a detailné rozobratie týchto spracovaní, pokiaľ sa Vám logo zapáči bez ďalších úprav dodáme Vám ho v rôznych vyhotoveniach a veľkostiach avšak ak ho budete chcieť nejako pozmeniť nie je to
najmenší problém, poviete nám aký prvok sa Vám z návrhov páči, čo by sme mali vypustiť, pridať a pod.

4.Finálne úpravy
Po ďalších úpravách nastáva finálna podoba loga ktoré Vám dodáme v rôznych farebných i veľkostných vyhotoveniach
Ako môžete sami vidieť, naša filozofia je odlišná od konkurencie hlavne z dôvodu, že naša práca nekončí dodaním prvej podoby loga a prácami štýlu dodali sme zaplaťte, ale upravujeme logo až do chvíle kým naše stvárnenie nesplnilo Vaše najvyššie požiadavkyRedesign loga
Takýto postup zachovávame aj pri redesigne logotypov, tam je avšak nutné zaoberať sa i doterajším spracovaním loga, taktiež je potrebné vedieť či chcete zachovať črty pôvodného loga, aké suVaše predstavy a spojiť ich s našimi skúsenosťami a znalosťami odboru marketingu.
Množstvo firiem si v rámci reorganizácie žiada i zmenu loga, pretože mať jasné, pekné, zrozumiteľné logo je veľmi dôležité, či už pre marketing alebo aj pre ľahšie rozlíšenie Vašej firmy, výrobku.
Grafický návrh letákov, plagátov, reklamy v médiách:

Dobre zvolený grafický návrh určuje druh budúcich klientov, a taktiež ich počet.
Naším klientom vždy radi poradíme a odporučíme grafické riešenie, ktoré zaujme práve ako pútavá reklama. Grafické návrhy zhotovujeme tak, aby ste si mohli vybrať z viacerých možností. Grafické návrhy môžete neustále s nami konzultovať a dopĺňať vaše nápady a požiadavky.požiadavky.Taktiež ako pri ostatných našich službách aj pri grafickom návrhu je kladený veľký dôraz na kvalitu. Pri reklamných a firemných tlačovinách dodržiavame Corporate Identity, ak s ňou firma disponuje.

Naše know how Vám pomôže zaujať pozornosť Vašich zákazníkov, a taktiež dôležitým faktorom ktorý zohľadňujeme v našich prácach sú najnovšie poznatky z oblasti psychológie reklamy a marketingu.

Corporate identity - firemný jednotný štýl
viac od Corporate identity sa dozviete v samotnej sekcií >>> Corporate Identity

  
czech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky krajczech design, design grafiky, design grafiky gui, graficky design, grafický design, grafika design, je design, nový design, reklama design, reklamna grafika, sk design, v design, reklamni grafika, graficky navrh, graficke navrhy, graficke spracovanie, grafika plagaty, plagat, grafika, reklama, grafika v reklame, reklamna grafika, grafika reklamy, reklamne vyuzitie grafiky, graficka tvorba, v reklamne, grafika a reklama, graficke spracovanie, spracovanie letakov, grafiky, reklama, reklamna agentura, TRENCINA, trencin, trenciansky kraj
Kontaktné informácie: AENDY design, www.aendy.sk, E-mail: aendy@aendy.sk , Tel: +421 944 625 487